Culturele ANBI

Stichting Kunst in het Centrum is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI zet zich voor ten minste 90% in voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarbij zijn wij een Culturele ANBI, waardoor voor onze donateurs een extra giftenaftrek geldt. Meer informatie donatie culturele ANBI

Wij hebben als doel het stimuleren van kunst gericht op verbinding en profilering met passie en professionaliteit.

Onze bestuursleden hebben een handelingsbevoegdheid bij vertegenwoordiging door minimaal twee bestuursleden.

Bestuursleden ontvangen geen geldelijke beloning en zijn onbezoldigde bestuurders, ook zijn er geen medewerkers in loondienst.

Onze bestuursleden:

Marlies Renema
Marlies RenemaVoorzitter
Lieke van Leijenhorst
Lieke van LeijenhorstSecretaris
Gerbrand Burink
Gerbrand BurinkPenningmeester
Jaap Pilon
Jaap PilonBijzonder Bestuurslid